×

Waarom deze website?

De Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) nam in 2011 de bevraging ‘Hoe link is je school?’ af bij 4200 jongeren. We vroegen aan leerlingen uit het secundair onderwijs hoe het contact was met hun klas, met de andere leerlingen, met de leerkrachten, personeel en directie. Wat bleek?

In 1 op 5 klassen wordt er gepest en in 3 op 5 klassen wordt er geroddeld;

  • Een kwart van de leerlingen heeft geen of weinig vertrouwen in de leerkracht;
  • Het respect voor leerkrachten is hoog en leerlingen voelen dat aan als wederzijds ;
  • Leerlingen hebben geen beter contact met hun klastitularis dan met andere leerkrachten.

De commissie Gezondheidsbevordering van de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) vindt ook dat het belangrijk is dat leerlingen zich goed voelen op school. Ze willen hier graag mee voor helpen zorgen. Daarom maakten de Vlor en de Vlaamse Scholierenkoepel  samen deze website.

We geloven dat leerlingen de sfeer voor een groot stuk zelf bepalen. Je hoeft niet te wachten tot je school nog eens een teambuilding organiseert. Je kan met je klas of leerlingenraad ook zelf iets doen! Op deze website vind je dan ook meer dan 20 ideeën om te werken aan de sfeer:

  • Er zijn acties bij om met je eigen klas tijdens de lessen te doen. Zo leer je elkaar en je leerkrachten beter kennen (rode acties).
  • Er zijn acties bij om met je eigen klas tijdens een klasactiviteit of klasuur (vrije ruimte) te doen (blauwe acties).
  • Er zijn acties bij om met de hele school te doen. Zo leer je de andere leerlingen (uit andere studierichtingen) en de leerkrachten eens op een andere manier kennen (oranje acties).